Sikre ditt nettverk mot DDoS angrep.

Et DDoS angrep (Distributed Denial of Service) kan sette hele ditt nettverk ut av drift og ramme ditt selskap hard. DDoS angrep har økt dramatisk omfang og karakter de siste årene, mens mange selskap fortsatt ikke har en plan for hvordan angrepene kan hindes, eller håndteres dersom man blir rammet.

IPnett og Arbor Networks presenterer et Online Evalueringsverktøy som kan hjelpe deg med økt bevissthet på hvordan ditt selskap står rustet mot DDoS angrep. Verktøyet  AssessMy Mitigation Lite, vil gi deg indikasjoner på hvor godt du er sikret dersom angrepet kommer.

GRATIS EVALUERINGSRAPPORT

Undersøkelsen tar 10 minutter. Du vil motta

en evalueringsrapport per e-mail.

Online Evaluering

6 skritt mot bedre DDoS sikkerhet

 

I tillegg til å benytte AssessMy online evaluering, anbefaler vi at ditt selskap iverksetter en plan som hjelper å kontrollere potensielle skader som følge av et DDoS angrep – både før, under og etter angrepet.

  1. 1. Sett opp et lite team av IT ledere som har myndighet til å re-direct trafikk til et scrubbing center i tidlig fase av DDoS angrepet.
  2. 2. Etabler en prosess for selskapets ISPs som kan raskt blokkere trafikk fra IP adressene som angrepet kommer fra.
  3. 3. Gå igjennom innholdet på dine nettsider og ta vekk store og uviktige filer.
  4. 4. Ha inngående kjennskap til verdien av tjenestene som kan bli midlertidig ute av drift.
  5. 5. Utvikle en intern og en ekstern kommunikasjonsplan – og etabler en håndbok som viser best-practice på dette fagområdet.
  6. 6.Gjennomfør testing av DDoS migreringskapasiteten hvert kvartal.

Lær mer.

Last ned whitepaper

 

Les mer om siste teknologier innen DDoS fra Arbor Networks.

“The full Modern DDoS defense Toolkit”

>> Last ned

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

Contact us

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvordan IPnett og Arbor Networks kan hjelpe ditt selskap med DDoS sikkerhet.

Send messageclear

About AssessMy: Online verktøyet er utviklet av Arbor Networks og spørsmålene er basert på forskning og erfaringer på området. Ved å oppgi navn og e-mail adresse, mottar du tilsendt en rapport som gir deg innsikt hvor ditt selskap står. Det tar ca 15 minutter å fylle ut spørsmålene. AssessMy kan benyttes både av buiness managers, IT personell og personer som er ansvarlig for IT sikkerhet. Vi tilbyr å diskutere funnene med en sikkerhetsspesialist fra IPnett.

Arbor_Networks_logo